segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

Sobre a língua de sinais


"Esta llengua està plena de plasticitat i bellesa i és capaç de crear la màgia de la poesia i d'embolicar a les persones en um món oníric d'imagines fantàstiques. Servix per a confessar-se, per a la filosofia, per a discutir o fer l'amor. Està plena de força simbòlica...L'ànima que s'escapa pels seus dits és per a ells la vida mateixa."


“Esta lengua está llena de plasticidad y belleza y es capaz de crear la magia de la poesía y de envolver a las personas en um mundo onírico lleno de imágines fantásticas. Sirve para confesarse, para la filosofia, para discutir o hacer el amor. Está llena de fuerza simbólica... El alma que se escapa por sus dedos es para ellos la vida misma.”


"Esta língua está cheia de plasticidade e beleza e é capaz de criar a magia da poesia e de envolver as pessoas em um mundo onírico pleno de imagens fantásticas. Serve para se confessar, para a filosofia, para discutir ou realizar o amor. Está cheia de força simbólica... a alma que escapa por seus dedos é para eles a própria vida."

Oliver Sacks
(Em uma entrevista realizada pelo diário El Sol, de 18 de janeiro de 1992)

Nenhum comentário:

Postar um comentário